Drakfontänen på Rådhuspladsen


Drakfontänen är skapad i ett samarbete mellan Thorvald och Joakim Skovgaard, och invigdes utan tjuren 1904.
När monumentet invigdes, var pressen extremt kritisk och folket jämförde fontänens skål med en spottkopp. År 1908 blev fontänen omgiven av en låg, yttre bassäng med granitkant. Kritiken tystades dock dock till slut när tjuren äntligen kom på plats 1923. Idag är fontänen inte komplett, eftersom den yttre skålen togs bort när fontänen flyttades 25 meter till torget.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *