Utsikt över Slussen

sid180

När jag föddes såg Slussen inte så annorlunda ut än idag. Men snart kommer det att ändras. Så när mina barnbarn gör en hejigen-bild från katarinahissen kommer hissen antagligen att finnas kvar, men utsikten kommer att vara helt annorlunda.

sid180ny

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *