Nakne Strindberg vid stadshuset

Var man kvinnlig student som senare skulle bli svensklärare och dessutom lite tysklärare, och kom upp till Stockholm på 1920-talet, då skulle man antagligen fotografera sig bredvid den nakne Strindberg utanför Stadshuset.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *