Bellman i Hagaparken


Musik, picnic, glädje och sol. Hagaparken har lockat många människor genom åren, som här i början på 80-talet när man firade Bellmandag med vin, kvinnor och sång.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *