Lekskulpturen på femtitalet


Jag har tidigare visat hur barnen på 80-talet lekte i skulpturen på Gärdet. Här ovan är det 1957 och två andra barn som leker, samma lek, samma plats men annan tid.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *