Med fyran över Västerbron


Fyran har alltid gått över bron, men idag är det inte den blå spårvagnen från 1950 som gäller. Idag sitter föraren på samma sätt som då och styr den blå bussen. Och så åker han till höger på bron förstås.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *