Under Västerbron


Under varje vacker bro finns det ett mindre vackert tillhåll. Här kan man i alla fall se att det blivit vackrare med åren, men mindre verksamhet. På 50-talet fanns här skräp och båtar, nu 2012 är det lite löv och några ankor.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *