Peterskyrkan är enorm


Peterskyrkan i Rom besöks av cirka 20 000 människor per dag, vilket gör den till en av de mest besökta byggnaderna i världen.
I Peterskyrkans inre finns cirka 800 kolonner, 390 kolossala skulpturer samt 45 altare.
Ingången till kyrkan är en stor bronsdörr skapad i mitten av 1400-talet. Men vart 25:e år, samt år som slutar på 33 och 83, kan man gå in i kyrkan genom Porta santa som ligger bredvid huvudentrén. Traditionsenligt knackar då påven på dörren med en bronshammare och öppnar “den heliga porten” som annars står igenmurad. Den är sedan öppen från julnatten, i ett drygt år, till nästa års trettondag. Senast var Porta santa öppen från julnatten 1999 till trettondagen 2001.
Den gamla bilden är från sommaren 1974 och den nya från sommaren 2010.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *