Quarnevalen 1953 Bild 3

Varje år Quarnevalen anordnas skapas också Bruxanvisningen eller Bruxen som den populärt också kallas. Det är en tidning med i huvudsak humorsketcher, som ritas i samråd med annonsörer. Tidningen säljs av de deltagande studenterna runt om i Stockholm, för att finansiera ekipagen. År 2011 trycktes upplagan 100 001 st exemplar. Den första Bruxanvisningen kom ut år 1953.
Quarnevalens maskot och övervakare är valen Q Arne Valén.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *