Dags att åka kälke

sid150b
Den gamla träkälken var tung att dra vintern 1955, det vet jag för den var lika tung att dra 2013. Men det var värt att dra den över vägen till backen i Skytteholm, för den var snabb och lättstyrd. Nu är kälken kastad på tippen, och hade grabben på bilden hört det så hade han inte varit så glad.

sid150a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *