En glödande af Chapman


Himlen kan faktiskt glöda på det där sättet och det är lätt att förstå var Evert Taube fick raderna ” Se hur hela Uppland står i lågor” ifrån. Vykortet är troligen från sent 60-tal, bilden är tagen sommaren 2011.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *